График за резултатите от НВО 4 клас

График за резултатите от НВО 4 клас

График за резултатите от НВО 4 клас

14.06.2023

Запознаване на учениците от 4 клас с оценките от НВО.